คอร์สการเรียนการสอน

คอร์สอบรม ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประกอบธุรกิจของตนเองได้จริง สอนให้รู้จักการเลือกใช้วัตถุดิบ และประยุกต์ใช้ให้ออกมามีมูลค่ามากที่สุด เน้นการปฏิบัติ  และความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้น เมื่อคุณออกไปประกอบกิจการของตนเอง

Visitors: 263,617