Yami Scale Pitcher

เหยือกสตรีมโฟมนมทำจาก สแตนเลส อย่างดี พร้อม Scale บอกปริมาณนม ใช้สำหรับสตรีมนม คาร์ปูชิโน่ คาเฟ่ลาเต้ 


- YM-0906 ขนาด  300  ml. ราคา 380 บาท
- YM-0912 ขนาด  600  ml. ราคา 480 บาท
- YM-0918 ขนาด 1000 ml. ราคา 650 บาท
- YM-0920 ขนาด 1500 ml. ราคา 750 บาท      
- YM-0915 ขนาด 700  ml. (ก้นกลม) ราคา 650 บาท
Visitors: 260,512