Steaming Pitcher (Latte Art)

พิชเชอร์ แสตนเลสเกรด A พิชเชอร์รุ่นที่ สำหรับการเท Art ด้วยการออกแบบที่เหมาะสมกับการเท Art โดยเฉพาะ ทั้งขนาดที่จับถนัดมือ ทางไหลของนมเป็นทางยาว ปากเรียวแหลมพอดี ง่ายต่อการใช้งาน มี 2 ขนาด ให้เลือกใช้

- ขนาด 450 cc. ราคา 850 บาท

- ขนาด 750 cc. ราคา 950 บาท

Visitors: 260,506