เครื่องปั่น MIXTEC

  

- MIXTEC รุ่น 9667 ขนาด 3HP    ราคา  9,500 บาท

 - MIXTEC รุ่น 9669 ขนาด 3.5HP ราคา 12,000 บาท 

- MIXTEC รุ่น MS-E585Q  ราคา 14,500 บาท

 

***ทุกรุ่นรับประกันมอเตอร์ 3 ปี*** 

 

 

       

Visitors: 260,519