รวมเครื่องบด

 

เครื่องบดกาแฟ Zentis รุ่น Z-2000

เครื่องบดกาแฟ Zentis รุ่น Z-1800

เครื่องบดกาแฟ Zentis รุ่น Z-1700

เครื่องบดกาแฟ Zentis รุ่น Z-1600

เครื่องบดกาแฟ Zentis รุ่น Z-800

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 263,625